Anunţ de intenţie privind atribuirea contractului de închiriere a spaţiilor de cazare pentru jucătorii secţiei de baschet – Sport Club Municipal Timişoara

12/07/20220

Anunţ de intenţie privind atribuirea contractului de închiriere a spaţiilor de cazare pentru jucătorii secţiei de baschet – Sport Club Municipal Timişoara

Denumirea autorităţii contractante

SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIŞOARA – SECŢIA BASCHET

CIF 35245313; CIS TM/A1/00002/2016

Aleea FC Ripensia, nr. 11 Timişoara, judeţul Timiş

Facebook: Leii din Banat – Baschet SCM OHMA Timişoara

E-mail: tmbaschet@gmail.com

IBAN: RO47TREZ24A670501200109X

Obiectul contractului

Închiriere a spaţiilor de cazare pentru jucătorii secţiei de baschet – Sport Club Municipal Timişoara

Prevederi legale aplicabile

Procedura internă proprie, întocmită pentru respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie art. 29 alin. (1) lit. A) din Legea nr. 98/2016, privind închirierea de clădiri existente care este exceptată de la aplicarea prevederilor legii

Durata contractului

15.08.2022 – 31.05.2023 (9 şi 1/2 luni)

Valoarea estimată

185.250 lei (TVA inclus)

Obţinerea documentaţiei de atribuire

Descărcare gratuită de pe site-ul Autorităţii Contractante – www.baschet.scmtimisoara.ro

Termenul limită de primire a ofertelor

18.07.2022 – ora 13:00

Adresa la care se transmit ofertele

Aleea FC Ripensia, nr. 11, Timişoara, judeţul Timiş

Limba în care se redactează oferta

Limba română

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor

Data: 19.07.2022

Ora: 10:00

Locul: Sediul Autorităţii Contractante – Aleea FC Ripensia, nr. 11, Timişoara, judeţul Timiş

Criteriu de atribuire

Preţul cel mai scăzut

Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă

2 luni

Ataşăm documentele relevante (click pe fiecare pentru deschidere):

Procedura interna proprie

Opis

Instructiuni pentru ofertanti

Formulare – inchiriere imobile

Draft contract – inchiriere imobile

Caiet de sarcini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *